Fortnite Duo

Admins

 • Admin har sidste ord i enhver tvivl situation. Admins forbeholder sig retten til at ændre enhver regel på ethvert tidspunkt før eller under en turnering, hvis det skønnes nødvendigt.

 

 • Dette inkluderer også ændringer på format i tilfælde af at tidsplanen bliver rykket med mere end hvad der realistisk kan lade sig gøre at færdiggøre turneringen indenfor den givne tidsramme Thy Party har til rådighed.

Toxicity

 • Toxicity bliver på ingen måde accepteret. Hvis det bliver set eller på nogen måde oplevet, og Admins bliver gjort opmærksom på dette med belæg for påstanden, vil holdet blive taberdømt og smidt ud af turneringen. Efterfølgende vil den pågældende spiller blive kontaktet af en organizer eller admin omkring vedkommendes opførsel. Dette udløser den første, og eneste advarsel, vedkommende får.

Regler

 • Spillere/hold som prøver på at snyde Admins ved at give falske information vil blive straffet ud fra dette regelsæt. 

 

 • Alle spillere skal følge Fortnite End User License Agreement (“Fortnite EULA”). Two – Factor Authentication skal benyttes.

 

 • Det er ikke tilladt for Event administrators familiemedlemmer at deltage i turneringen. 

 

 • Alle hold og individuelle navne skal følge Code of Conduct beskrevet i dette dokument. Event administrators må ændre hold / spiller tags eller on screen names for enhver grund. 
 • Ethvert navn brugt af et hold eller spiller må ikke indeholde eller gøre brug af Fortnite®, Epic, eller en form for trademark, trade name, eller logo ejet af Epic. 

 

 • Formatet, der bliver brugt i denne turnering, er Duo Team.

 

 • Under turneringen skal begge spillere på holdet være til stede til LAN’et. Det vil sige at det ikke er tilladt at spille som SOLO player i en kamp, eller hvis man ikke er deltager til LAN’et. Holdet skal være i deres party når de går ind i den pågældende lobby. 

 

 • Under ingen omstændigheder vil en kamp blive reset på grund af disconnecting eller andre former for ting der kan ske i en online turnering. Hvis Admins mener at omstændighederne er så omfattende, kan dette godt ske i særtilfælde. 
 • Hvert hold skal vælge en team captain som har al kommunikation med Admins.

Code of Conduct

 • Alle spillere skal opføre sig på en måde som ikke er i strid med Code Of Conduct samt generelle principper omkring opførsel og god sportsmanship. 

 

 • Spillere skal være respektfulde over for andre spillere, Admins, og spectators. 

 

 • Spillere skal ikke opføre sig på en måde som 
  • Er i strid med disse regler 
  • Som er forstyrrende, ikke sikker eller destruktiv. 
  • Som på nogen måde er skyld i andre spilleres mulighed for at have det sjovt eller mindskning af dette. I særdeleshed skal spiller ikke angribe eller være respektløse ved brug af grov eller stødende sprog, Spamming eller på andre måder ødelægge spillet for andre (“Toxic Behavior”) 

 

 • Alt brug af 3. parts programmer som ikke er brugt som kommunikation er ikke tilladt samt bevidst brug af bugs/glitches. Ved ulovlig brug af disse vil det medføre udelukkelse fra turneringen for hele holdet. 

 

 • På intet tidspunkt er følgende tilladt. 
  • Teaming: Dette er spiller som samarbejder med hinanden selvom de ikke er på hold sammen. 

 

 • Planned Movement: At man har aftalt med et andet hold om at lande eller bevæge sig i en bestemt retning med et bestemt mål. 

 

 • Item Dumping: Give et andet hold items som man ikke er en del af. 

 

 • Hvis en spiller ser eller er offer for at bliver angrebet ved brug af stødende, grov eller diskriminerende sprog, kontakt derved en Event admin. Hvis du har screenshots eller noget som kan blive brugt som bevis for dette, skal det sendes til Admins. Alle sager angående dette vil blive behandlet individuelt og fortroligt. 

 

 • Hvis en spiller ikke overholder dette regelsæt, kan Admins gøre brug af følgende straffe: 
  • Giv en privat eller offentlig advarsel enten skriftlig eller mundtligt. 
  • Fjerne eller annullere omtalte spilleres score for den kamp bruddet er i eller kommende kampe. 
  • Hvis en spiller står til at modtage en præmie fra turneringen, kan den blive frataget spilleren. 
  • Spilleren kan blive diskvalificeret. 
  • Spilleren kan blive udelukket for fremtidige turneringer som bliver holdt af Thy Party 
  • Thy Party har retten til på noget tidspunkt at rette i regelsættet samt har det sidste ord hvis en straf skal uddeles. 
  • Thy Party har retten til at benytte sig af navne, tags, lyd, video og kampstatistik, til brug for promovering under eller efterfølgende af turneringen.