League of Legends 5v5

Tilmelding / Resultater / Kampprogram

Format

 • Server: EU West
 • 5v5 - Summoner's Rift
 • Indledende: Gruppespil (BO1)
 • Slutspil: Single Elimination (BO3)

 

Generelt

Turnerings administratorerne forbeholder sig retten til at ændre enhver regel til enhver tid, før og under turneringen hvis det bliver nødvendigt. Alle ændringer eller tilføjelser vil blive annonceret på hjemmesiden.

Ændringer af regler, tidsplan, generel information osv. vil blive opdateret på hjemmesiden.

Registrering

Registrering af spillere foregår via intranet. Hold kaptajnen fra hvert hold, skal møde op ved crew bord 30 min før kamp start ved første runde i gruppespillet.

Turneringsstruktur

 • Turneringen består af et gruppespil og 4 playoff runder med single elimination.
 • Grupperne i gruppespillet vil bestå af 6 hold, hvoraf #1 og #2 fra hver gruppe går videre til playoffs.
 • De oven- og nedenstående regler gælder for både kvalifikationsgruppespillet samt playoffs.
 • I gruppespillet(kvalifikations runderne) spilles der BO1 .
 • I playoff runderne spilles der BO3.
 • I tilfælde af at en gruppe ikke er afgjort via vundne kampe afgøres gruppen efter følgende metode:
  • 1. Indbyrdes kampe, altså hvis hold A og hold B begge ligger med 2 vunde og 1 tabt kamp, er det dét hold som vandt den indbyrdes kamp som rangeres højest. Hvis dette ikke kan afgøre gruppen, f.eks ved uafgjort mellem 3 hold, bruges næste metode (2.).
  • 2. Kill – Death difference, altså ligesom målforskel i fodbold lægges alle Kills sammen og fratrækkes alle Deaths på holdet fra alle 3 gruppekampe. Den med den højeste Kill – Death difference rangeres højest. Hvis dette ikke kan afgøre gruppen bruges næste metode (3.)
  • 3. Møntkast.

Host

Holdet der er til venstre af de to hold i gruppespilskampene, eller øverst i playoff kampene, vil hoste spillet og vælge side (Blå eller Rød) i det første spil. Hvis det er en BO3, skifter holdene side efter hvert spil.

For god ordens skyld så kald lobbyen noget simpelt.

Kamp resultater

Begge hold skal tage screenshots af picks/ban og score screen når et hold har vundet. Screenshots vil kun blive brugt i tilfælde af en uenighed men er nødvendig for begge hold at gemme.

Falske eller manipulerede kampresultater er forbudt og vil resultere i en diskvalifikation.

Når en kamp er slut skal begge hold rapportere det endelige resultatet til turneringsadministratorerne. Hvis et hold ikke rapporterer et resultat, kan det medføre en diskvalifikation og/eller et ban fra fremtidige Thy Party events.

Før kampenstarter

Du kan finde tider til kampen på turneringssiden.

Alle holdkaptajner skal være til stede i den dedikerede in-game chat channel som bliver annonceret senere, mindst 15 minutter før turneringen starter.

De annoncerede tider for kampene skal respekteres og turneringsadministratorerne forbeholder sig retten til at diskvalificere et hold der møder for sent op. Hvis et hold er 15 minutter forsinket skal det rapporteres til en admin.

Husk at være der til tiden og forbered jer i god tid inden start.

Der skal være minimum 4 spillere på et hold for at en kamp er gyldig. Med 3 spillere eller mindre vil kampen blive opgivet.

Under kampen

Sejrsbetingelser

Et hold vinder når modstanderens nexus er ødelagt eller når modstanderholdet har givet op. Kamp resultatet skal rapporteres som beskrevet under “kamp resultater” i dette regelsæt.

Disconnects

 • Hvis en spiller disconnecter under champion select, vil spillet blive genstartet med samme picks and bans som før spilleren blev disconnectet.
 • Hvis en spiller disconnecter in-game, skal han forsøge at komme tilbage så hurtigt han kan.
 • Hvis flere spillere fra begge hold er plaget af disconnects på grund af server problemer, kontaktes admin.
 • Hvis et spil crasher på grund af server problemer, kontakt admin.

Pausing

Der må pauses 15 minutter per hold i tilfælde af disconnects af en spiller og lign. Hvis der er tale om force majeure (generelle server problemer, turneringsproblemer osv) må der pauses indtil problemet er løst eller en admin siger I skal unpause.

Genstart af et spil

Et spil er kun tilladt til at genstarte efter kontakt med admin.

Begge hold skal bruge de samme champions som de valgte i picks/bans.

Hold management

Et hold består af 5 spillere og op til 1 udskiftningsspillere(der er kun præmier til 5 spiller).

Alle spillere, inklusive udskiftningsspillere, skal være registret under deres hold.

En spiller må kun deltage på ét hold i denne turnering.

Spectators

Spectators er ikke tilladte i denne turnering, med undtagelse af admins og evt. casters.

Admins kan vælge at spectate ethvert spil og kan ikke blive nægtet adgang til spillet af et hold.

Folk der har fået eksplicit tilladelse til at spectate et spil af en admin kan ikke blive nægtet at spectate.

Unfair spil

De følgende handlinger betragtes som unfair spil:

 • Brugen af cheat programmer/hacks og andre tredje parts programmer der giver en spiller en fordel over modspillerne.
 • Bevidste disconnects fra et spil
 • Spil på en andens account
 • Unødig chat under kampen
 • Unødig chat er enhver type som ikke er beskrevet herunder:
  • Hilsner mellem spillere (hej, gl, gg, osv.)
  • Signal om at spillet er tabt (gg, wp osv.)
  • Venlig chat mellem spillere som ikke betragtes som usportslig optræden
  • Relevante beskeder til admins

Overtrædelse af regelsættet

Hvis du er usikker på nogen af reglerne, kontakt admin

Hvis et hold overtræder regelsættet, kan de blive diskvalificeret fra turneringen af turnerings administratorne.

Admins kan lave justeringer af reglerne under turneringen (for eksempel udskyde en kamp) og den endelig beslutning er ultimativt op til admins.

Konflikter

Hvis der opstår en konflikt, under eller efter en kamp, skal en admin kontaktes med det samme for at løse den.

Hvis en konflikt inkluderer en klage mod en modstander, en admin eller andre gælder det næste stykke af regelsættet.

Overensstemmelse

Ved at deltage i turneringen har spillerne accepteret, uden reservationer, alle de oven- og nedenstående nævnte regler og at enhver beslutning taget af turneringsadministratorerne under turneringen kan overtrumfe disse regler.

Klager

Hvis en spiller ønsker at oprette en klage gælder det følgende:

Vær helt sikker på hvad præcist din klage er og går ud på.

Henvend din klage til en admin og forklar din sag. Husk at have beviser som fx screenshots til at underbygge din sag hvis det er muligt.

Anklageren skal til enhver en tid kunne levere de nødvendige beviser for at en klage kan blive fair evalueret af turneringsadministratoren.

Adminen vil derefter kontakte den anklagede spiller og registrér deres version af sagen. Baseret på denne information og i samråd med hinanden, vil turneringsadministratorerne nå en afgørelse i sagen. Afgørelser lavet af turneringsadministratorer er endelige.

Straffe og diskvalifikation

Hvis en regel bliver overtrådt kan admins i enighed med turneringsafholderen,

anvende følgende straffe i henhold til deres bedømmelse. Straffe der kan blive anvendt er de følgende:

 • Advarsel (se næste punkt)
 • Udelukkelse fra en kamp
 • Banning af en spiller eller hold fra turneringen

Advarsler

Når en regel er overtrådt kan en admin vælge at uddele en advarsel til en spiller eller hold. Et advarsel til en spiller medfører en advarsel til hele holdet.

Tilfælde der kan medføre et advarsel:

 • Dårlig opførsel overfor admins og modstandere
 • Overtrædelser af regelsættet
 • Forsinkelser uden tilladelse fra admins
 • Bevidst udnyttelse af bugs

Flere advarsler kan blive udstedt på samme tid.

3 advarsler vil resultere i diskvalifikation fra turneringen.

Opførsel

Vi forventer at alle deltagere opfører sig professionelt og med god sportsånd til alle tider.

Kampe der bliver tabt med vilje, verbal eller enhver anden misbrug af en modstander kan resultere i advarsler eller diskvalifikation fra turneringen.

Dårlig opførsel under eller efter turneringen kan resulterer i et ban fra fremtidige turneringer.

Vi forventer at alle spillere opfører sig eksemplarisk og udviser forståelse og tålmodighed med deres modstandere og turneringsadministratorer.