Counter-Strike: Global Offensive – 5v5

CS:GO A-turnering (tilmelding sker via A-turnering - se forklaring under Format)

CS:GO B-turnering 

CS:GO Female-turnering 

 

Thy Party #11 - 2019 er en del af CS Tour 2019/2020
Se mere på www.cstour.dk

Format

 • 5v5
 • Indledende: Gruppespil (BO1)
  • 1. og 2. plads går videre til A-turneringen
  • Resterende hold går videre til B-turneringen
 • Slutspil:
  • A-turnering: Double Elimination
  • B-turnering: Double Elimination

Snyd

Det er ulovligt at anvende script, dog med enkelte undtagelser:

 • Buy script
 • Toggle script
 • Demo script
 • Jumpthrow script

Følgende scripts er ikke tilladt at anvende ved Thy Party:

 • Stop shoot scripts [Use or AWP scripts]
 • Center view scripts
 • Turn scripts [180° or similar]
 • No recoil scripts
 • Burst fire scripts
 • Rate changers (Lag scripts)
 • FPS scripts
 • Anti flash scripts or binding (snd_* bindings)
 • Bunnyhop scripts
 • Stop sound scripts

Hvis du ikke er sikker om et givent script er lovlig eller ej, så spørg ved CS:GO dommerne inden tuneringsstart. Der ses med samme alvor om et script er anvendt eller det blot er tilstede i ens config. Benyttes ovenstående tabes kampen(e) på forfeit.

Konflikter

Hvis en konflikt opstår før, under eller efter kampen skal en turneringsadmin kontaktes med det samme, så problemet kan blive løst. Et af holdene trykker pause og en admin kontaktes. Der må ikke unpauses før en admin har sagt god for det. En unpause uden en admins accept vil betyde forfeit. Hvis konflikten indeholder en klage mod en modstander, en turneringsadmin eller andet se næste punkt 'klager'.

Klager

Hvis dit hold vil indsende en klage gør følgende procedure sig gældende:

Diskutér iblandt jer selv hvad det helt præcist er, klagen går ud på. Herefter henvender EN af jer til en turneringsadmin og forklarer grundlaget. Husk at have beviser der bakker din klage op. Det hold, der anklager andre, skal altid have beviser, der bakker klagen op (f.eks. fremvise ticks i en in-eye demo), så klagen kan blive evalueret retfærdigt af turneringsadmins.

Når en klage er indgivet til turneringsadmins, er der ikke andre der skal modtage denne. Lad admins arbejde i fred og ro. Overtrædelse af dette resulterer i at klagen bliver afvist og holdet diskvalificeret fra turneringen.

Efter klagen er diskuteret tager turneringsadmins fat i det hold, der angiveligt er problemer med, for at høre deres side af konflikten. Turneringsadmins vil efter alle beviser er kommet på bordet tage stilling til klagen og komme med en bedømmelse. Bedømmelsen er afgørende og vil ikke blive ændret.

Strafudmåling

Afhængigt af hvilke regler, der er blevet brudt, kan turneringsadmins give forskellige straffe. Admins bestemmer i samarbejde 100%, hvad straffen ender med at blive.

Mulige straffe kan være, men er ikke udelukkende, følgende:

 • En advarsel (se næste punkt)
 • Tab af runder
 • Forfeit af opgør
 • Udelukke et hold

Advarsler

Når en regel er blevet brudt kan turneringsadmins give en spiller eller et hold en advarsel. En advarsel til en spiller er lig en advarsel til et hold.

Der findes to typer advarsler:

 • Mindre advarsel
 • Større advarsel

To mindre advarsler er lig en større advarsel.
Efter to større advarsler vil et hold blive udelukket fra turneringen.

Advarsler gives ved:

 • Dårlig opførsel overfor modstandere
 • Dårlig opførsel overfor turneringsadmins
 • Brud på reglerne

Afhængigt af sagen kan flere advarsler gives på samme tid.

Generelt

 • Udover de følgende regler, skal de generelle regler for LANet overholdes: Link
 • En kamp består af to halvlege på 15 runder hver. Hver runde i hver halvleg består af et minut og 45 sekunder (mp_roundtime 1.75).
 • En halvleg er ovre, når de 15 runder er færdigspillet.
 • I gruppespillet er et map slut, når et hold har vundet 16  runder.
 • I gruppespillet spilles der BO1 med maps forudbestemt af crewet.
 • I slutspillet spilles der BO1/BO3 med maps bestemt ved veto. Dvs. taber man den første kamp i slutspillet er man ude.
 • Ved overtid spilles der MR3 med 10.000 startmoney. Bliver overtiden uafgjort, spilles der flere omgange overtid indtil et hold formår at vinde med 6 ud af 10 overtimerunder.
 • 1 og nr. 2 går videre. I første slutspilsrunde møder alle etterne toerne.

Før kampstart

På intranettet og infoskærmen  kan man finde oplysninger om, hvornår man skal spille. Det er holdets eget ansvar at alle spillere på holdet møder op til den aftalte tid.

Møder et hold / spillere ikke op til kampen (15 minutter eller mere forsinket) vil advarsler, forfeit eller andre straffe blive givet af turneringsadmins.

Under kampen

Valg af side

En knivrunde afvikles før start af map. Vinderen af knivrunden bestemmer, hvilken side de vil starte på. I knivrunden må granater (HE, flash, decoy, molotov og smoke) ikke benyttes. I slutspillet, vælger man selv side på det map man har valgt. Skal der et 3. map til, knifes der om side her.

Granater

Det er tilladt at købe ligeså mange granater, som man vil, dog maks. 1 smoke pr. runde.

Plant af bombe

Det er ikke tilladt at booste bomben op. Bomben skal plantes så en enkelt CT-spiller kan nå at defuse bomben.

Boosting

Det er tilladt at booste lige så tosset, man vil. Alle områder på mappet, hvori man ikke kan benytte sig af bugs/exploits er tilladte.
Man må IKKE flash/he/smoke-booste sine holdkammerater.

Chat/say

I starten af opgøret og i slutningen af opgøret må GL, HF og GG benyttes.

Udnytte bugs

Det er ikke tilladte at udnytte bugs, så man får en fordel. Benytter man bugs vil der være en straf - se strafudmåling under 'generelle regler'.

Udskiftning af spiller

Det er tilladt at udskifte en spiller under en kamp i tilfælde af tekniske problemer. Spilleren, der skal udskiftes, skal have forladt serveren, før spilleren, der skal ind i spillet, joiner. Den udskiftede spiller skal være registreret som medlem af holdet.
Udskiftningen skal ske i  forbindelse med en pause. Er spilleren ikke registreret som standin kan der i særlige tilfælde ske dispensation.

Pause

Det er ikke tilladt at pause, hvis formålet er at tage en cigaret pause eller lignende. I tilfælde af client breakdown eller konflikt er det tilladt at foretage en pause.

Kill

Man må ikke benytte kommandoen "kill" under en kamp. Benytter man sig af kill i en runde, hvori det er en fordel for en selv at begå selvmord (for deraf at få flere penge i runden efter) mister man tre runder.

Client breakdown

Hvis en spiller disconnecter fra serveren grundet tekniske problemer pauses kampen efter færdiggørelsen af den igangværende runde. Holdkaptajnen står for at pause opgøret. Holdkaptajnen er også ansvarlig for at unpause kampen igen.
Kampen må pauses, når "CT / T wins" bliver vist på skærmen, eller i freezetime i den efterfølgende runde.
Hvis den disconnectede spiller eller en udskiftning ikke er inde på serveren efter ti minutter, så fortsætter kampen med at blive spillet 4 mod 5.

Server breakdown

Crasher serveren under de tre første runde, så bliver hele mappet genstartet.
Sker crashed efter de tre første runder, så er følgende gældende: Kampen fortsætter med at blive spillet og alle spillere gives 6500 dollars.
Kommer serveren ikke op igen, findes en ny server at spille på.

Demo

Alle spillere skal optage ineye demoer under kampene. Det er påtvunget og vil blive brugt, hvis der skulle opstå problemer under/efter kampen. For straf ved ikke at optage demo se strafudmåling under 'generelle regler'.

Maps (Valve version)

 • de_dust2
 • de_overpass
 • de_train
 • de_mirage
 • de_vertigo
 • de_nuke
 • de_inferno

Veto

Gruppespil og veto

Ingen veto i gruppespil. Maps bestemmes af Thy Party og vil blive oplyst inden event start.

BO3 veto foregår:

Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)
Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)
Højeste seed vælger et map (fire maps tilbage)
Laveste seed vælger et map (tre maps tilbage)
Laveste seed fjerner et map (to maps tilbage)
Højeste seed fjerner et map (et map tilbage)

Det sidste map bliver det evt. 3. map.

Veto laves i samarbejde med admins ved crewbordet før kampen sættes igang, så alt foregår ordentligt og efter reglerne.
Veto sker på en opstillet maskine, hvor holdlederen på en computer skal vælge rækkefølgen. Efterfølgende skal admins informeres om maps og rækkefølge.

Settings

Clientsettings

Det er forbudt at binde "+duck" til scroll på musen.

Grafiske indstillinger
Følgende indstillinger må ændres på spilleres PC eller skærm:

Brightness
Digital Vibrance
Contrast
Gamma
3D settings (aliasing, vertical sync, ...)
Skalering

Alle andre slags hjælpemidler er forbudte (f.eks. Nvidia SLI Display, Rivaturner Overlays osv.)

Serversettings

mp_startmoney 800
mp_roundtime 1.75
mp_freezetime 15
mp_maxrounds 30
mp_c4timer 35
sv_pausable 1
sv_pure 1
sv_pure_kick_clients 1
ammo_grenade_limit_default 1
ammo_grenade_limit_total 4
ammo_grenade_limit_flashbang 2

Deltagere

 • Deltagere må kun spille for ét hold under eventet (gælder gruppespil + slutspil)
 • Deltagere skal benytte deres rigtige navn og nick i kampene.
 • Deltagere skal benytte deres egne primære konto (Smurf accounts ikke tilladt).
 • Deltagere skal have læst og forstået regelsættet. Det er deltagernes eget ansvar at have styr på regelsættet. Har man ikke dette, kan man modtage advarsler - se under 'generelle regler'.
 • Der må ikke være en igangværende VAC-karantæne på ens primære konto.

Efter kampen

Ved færdigspillet kamp oplyses resultatet til en turneringsadmin ved crewbordet. Derefter vil admins opdatere de nødvendige sider, så resultatet kan ses af alle. Vi vil råde jer til selv at tjekke resultatsiderne, så I er sikre på at I/modstander holdet har fået indsendt det rigtige resultat.

Standins

Ved færdigspillet kamp oplyses resultatet til en turneringsadmin ved crewbordet. Derefter vil admins opdatere de nødvendige sider, så resultatet kan ses af alle. Vi vil råde jer til selv at tjekke resultatsiderne, så I er sikre på at I/modstander holdet har fået indsendt det rigtige resultat.