Regler

1. Generelt

 1. Ved køb af billet til Thy Party arrangementer, accepteres disse regler automatisk.
 2. Overtrædelse af disse regler kan medføre øjeblikkelig bortvisning.
 3. Thy Party forbeholder sig retten til at ændre; regler, præmier, lokaler mm.
 4. Ved person eller materielle skader kan der ikke rejses erstatningskrav mod Thy Party eller crewet.
 5. Alle rettigheder til salg tilfalder arrangementet og dets partnere.
 6. Thy Party forbeholder sig retten til at dokumentere arrangementet med billeder og video materiale, som senere vil blive offentligt tilgængelig på Thy Partys hjemmeside og sociale medier.
 7. Alt rygning foregår udenfor i de dertil indrettede askebægere.
 8. Alkohol samt andre rusmidler er strengt forbudt, at medbringe og indtage på hele matriklen. Overtrædelse af denne regel, medfører øjeblikkelig bortvisning.
 9. Thy Party forventer, at alle deltagere kan tage vare på sig selv, samt at alle holder en sober tone og god opførsel overfor de andre deltagere og crewet
  1. Ved klage om generende opførsel, på alle mulige måder, kan der gives advarsler. Hvis der på trods af gentagene advarsler til samme deltager eller deltagere, og de stadig ikke har indordnet sig, kan dette medføre diskvalifikation eller øjeblikkelig bortvisning fra arrangementet
  2. Grov og provokerende opførsel overfor deltagere og crewet, både i og uden for turneringerne, kan medføre diskvalifikation eller øjeblikkelig bortvisning fra arrangementet.
 10. Tyveri og hærværk medfører øjeblikkelig bortvisning samt politi anmeldelse.

 

2. Billet

 1. Thy Party refunderer ikke penge for betalte billetter.
  1. Ved aflysning af LANet refunderes billetten - dog ikke evt. gebyrer.
 2. Ved bortvisning fra arrangementet, kan billetten ikke refunderes.
 3. Thy Party forbeholder sig retten til, at flytte rundt på pladserne på bordplanen, af hensyn til muligheden for at udnytte alle pladser.

 

3. Soveområde

 1. Overnatning foregår i samme hal som der spilles i, hallen bliver opdelt med separat soveområde.
 2. Vis respekt for de andre deltagere som sover.
 3. Larm i soveområdet som er til gene for de deltagere der sover er ikke tilladt.
 4. Det er ikke tilladt at sove én person på en dobbelt madras.
 5. Branddøre og flugtveje skal altid holdes frie, ting der ligger i vejen vil blive fjernet – det gælder også midt om natten.
 6. Det er ikke tilladt at benytte branddøre for at komme udenfor.
 7. Du skal til enhver tid følge personalets anvisninger eller påbud.
 8. Oplever du problemer i soveområdet i form af larm eller lignende kontakt da crewet.

4. Udstyr

 1. Alle deltagere er påbudt at bruge høretelefoner.
  1. Højtalere er ikke tilladt at bruge.
 2. Thy Party forventer at deltagerne har opdateret deres computere hjemme fra med hensyn til antivirus og styresystem (Windows, GNU/Linux, osv).
  1. Hvis en computer er skyld i nedbrud af netværket til Thy Party eventet, forbeholder vi os retten til at frakoble computeren indtil fejlen/skaden er udbedret.
 3. Thy Party fralægger sig et hvert ansvar med hensyn til hvad end deltagerne måtte have liggende på deres computer.
  1. Deltagerne må ikke anvende p2p-programmer under Thy Party. Dette vil medføre bortvisning, uden mulighed for refundering af billet.
  2. Det er IKKE tilladt at kopiere eller dele ophavsretsligt beskyttet materiale.
 4. Elektronisk udstyr såsom: kaffemaskiner, ristere, hårtørrer, eller hvad der kaldes ikke computer relateret udstyr må ikke medbringes og tilsluttes arrangementets EL.

 

5. Turneringer

5.1. Generelt

 1. Alle former for snyd vil blive straffet. Straffen kan variere fra fratrækning af point/mål/runder alt afhængig af hvilken turnering, til udelukkelse af turneringen, og i værste fald bortvisning fra arrangementet.

 

5.2. Præmier

 1. Præmier bliver udleveret under præmieoverrækkelsen (Gælder ikke penge præmier – se pkt. 5.3.5).
 2. Er man ikke til stede ved præmieoverrækkelsen samt ved fotografering af vindere får man ingen præmier, dette gælder også pengepræmier.
 3. Et hold skal være fuldtalligt ved præmieoverrækkelsen.
 4. Vi forbeholder os retten til at kræve udbetalte penge og/eller udleveret hardware tilbage så frem at overstående regler ikke bliver overholdt.
 5. Top 3 hold/spillere i alle turneringer som der finder sted under arrangementet, skal stille sig til rådighed for dokumentation (billede, video mm.). Såfremt dette ikke opfyldes, forbeholder Thy Party sig retten til ikke at udlevere præmierne.
  1. Skulle der opstå situationer, som forhindrer holdet i at overholde reglen, kan der gives dispensation. Opstår sådan en situation, skal arrangørerne informeres i så god tid, så dokumentationen kan foretages på et tidligere tidspunkt.

 

5.3. Pengepræmier

 1. For at kunne få overført sine penge præmier skal der udfyldes to udleverings blanketter.
 2. Holdlederen udfylder udleverings blanketterne med bankoplysninger, og sedlen underskrives af holdleder.
 3. Begge udleveringsblanketter skal underskrives af den præmieansvarlige.
 4. Holdlederen modtager den ene udleveringsblanket som dokumentation på, at Thy Party har modtaget vinderens udleveringsblanket, den anden beholder Thy Party.
 5. Overførsel af pengepræmier sker inden 21 dage efter arrangementets afslutning.
 6. Det er holdlederens ansvar at pengene bliver fordelt mellem holdets medlemmer.

Bemærk: Pengepræmier er skattepligtige som personlig indkomst.